top of page

Ansvar för Stenungsund

Moderaterna och Socialdemokraterna har idag kommit överens om att ta ansvar för Stenungsund.


Valet 2022 är klart och vår strävan att hitta tydliga och enkla vägar att styra Stenungsund har präglat inriktningen i våra förhandlingar.


Utvärdering av den gångna mandatperioden har visat på betydande svårigheter när många partier ska prägla besluten. Inom vårt eget block har vi sett våra kollegor i Liberalerna halvera sina mandat vid det här valet samtidigt som Sd ökat.


Förutsättningarna som nu är tydliga gällande samhällsutvecklingen, det tuffa ekonomiska läget, trygghetsfrågorna, miljökrisen och de stora utmaningarna för skolan och välfärden, har styrt vår ambition att skapa ett effektivt ledarskap för Stenungsund.


2023 kommer vara ett år med stora ekonomiska utmaningar, i bästa fall kommer vi nå ett nollresultat. Vi kommer behöva fatta svåra beslut och prioritera. Genom effektiv styrning och högre verkningsgrad kommer vi kunna parera många av de negativa effekterna.


Moderaterna och Socialdemokraterna förenas i viljan att ta ansvar för helheten och vill arbeta tillsammans för att kunna genomföra strategiskt viktiga beslut, utveckla kommunen framåt och nå Stenungsunds vision 2035.Vi kommer presentera vårt gemensamma handlingsprogram i samband med budgetbeslutet som fattas i kommunfullmäktige den 23 november.


/

Maria Renfors och gruppledare Wouter FortgensComentarios


bottom of page