top of page

Rätt budget vann!

På förra veckans kommunstyrelse vann MLKD:s budgetförslag med stöd av SD.


Vår budget innebär bland mycket annat extra satsningar på:

* 5 miljoner kronor i särskild lönesatsning för all omsorgspersonal. 500 kr mer per månad = 6000 kr mer i årslön = en nödvändig uppgradering av omsorgsyrket.

* 3 miljoner för att öka elevers läs och skrivförmåga genom mer tryckta läromedel, speciallärare och förväntanskontrakt.

Den 8 juni fattar kommunfullmäktige beslut i frågan.

Kommentit


bottom of page