top of page

Värderingar och ideologi

Allt vi gör, gör vi för att vi tror på att människor vill vara fria och kan ta ansvar. Vi ser samhällsproblemen och har förslag för att komma till rätta med dom. Vi ser möjligheterna och vill utveckla Stenungsund till en ännu bättre kommun.

 

Vi utgår från kommunens möjligheter, förmågor och utvecklingsområden för att beskriva hur vi vill att Stenungsund ska utvecklas utifrån helhet, funktion och hållbarhet, för det vi uppfattar som medborgarnas och samhällets bästa.

Frihet och ansvar

Moderaternas utgångspunkt är övertygelsen om att alla människor är unika och att alla människor kan, vill och mår bra av att ta ansvar för sitt eget liv. Politikens uppgift är att möjliggöra människors utveckling och se till att alla får en så bra start på livet som möjligt och möjligheter att styra över sitt eget liv. Det sker genom att alla barn och unga ges möjlighet till en bra utbildning och en så god uppväxt som möjligt.

Med frihet kommer också ansvar. Människor har både rätt att söka sin egen lycka och ett ansvar för sig själv, sina medmänniskor, samhället och framtiden. Alla måste ta ansvar för hur de väljer att leva sitt eget liv. Tillsammans har vi ett grundläggande ansvar att hjälpa och stödja dem som inte klarar sig av egen kraft.

 

För Moderaterna är rättvisa att alla ges så likvärdiga möjligheter och förutsättningar som möjligt. Alla ska ha möjlighet att påverka sin livssituation oavsett var i livet man befinner sig. Möjligheten att välja ska finnas inom alla områden. Genom att människor själva får välja visas respekt för individens egen förmåga och inneboende kraft. Men det ska spela roll vad människor väljer att göra med sina möjligheter. Det ska alltid löna sig för människor att anstränga sig för att nå sina drömmar och skapa ett bra liv

Realistisk optimism

Moderaterna vet att det alltid finns praktiska och genomförbara lösningar, även på det som är riktigt svårt. Det kräver ibland lite mer samarbete och uthållighet, men det går.

Vi är övertygade om att klok politik kan bidra till att lösa samhällsproblem och göra tillvaron friare, tryggare och rikare för allt fler. Men vi känner också politikens begränsningar och förstår riskerna med en politik som gör anspråk på att omfatta allt. Ibland är det bästa politiken kan göra att hålla sig undan, och inte reglera eller styra.

 

Vi vill förenkla människors vardag och inspirera alla till att arbeta för att förverkliga sina drömmar och idéer. Vi ska aktivt minska byråkratin och hushålla med våra gemensamma skattemedel på ett optimalt sätt. Det ska vara lätt att leva i Stenungsund.

Moderaterna vet och kommer ihåg att skattekronor till största delen är resultatet av andra människors ansträngningar och uppoffringar. Det är inte vem som är utförare som är det väsentliga utan vem som kan utföra det till bäst kvalitet. Om något behöver göras och det kan göras lika bra eller bättre av någon annan än det offentliga, då ska det heller inte göras av kommun eller stat.

Våra förslag

1. Förenkla för medborgare och minska byråkratin. Låta förvaltningen presentera 100 förslag som underlättar människors vardag.

2. Möjliggör för privata aktörer som vill vara med och utveckla och ta ansvar för Stenungsund att komma in tidigt i planeringsprocesser.

3. Inför utmaningsrätt för de verksamheter där det enligt lag är tillåtet.

bottom of page