top of page

Ekonomi

Moderaterna prioriterar ordning och reda i kommunens ekonomi. Vi behöver ett ekonomiskt överskott för att kunna investera i välfärd och infrastruktur utan att skuldsätta framtida generationer mer än nödvändigt. God ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda välfärdstjänster till den som har behov av dem.

 

" I Moderaternas Stenungsund är den kommunala förvaltningen resultatinriktad och kundfokuserad. Kommunen finns till för medborgarna."

Vi kommer alltid att verka för att varje skattekrona används så effektivt som möjligt. Att bli mer effektiv är inte att införa besparingar utan snarare att utvecklas och bli bättre för att leverera samma eller bättre service utan onödiga kostnadsökningar.

Ekonomi.png

Det är inget självändamål att ha hög kommunalskatt och efter Stenungsunds kommuns finansiella återhämtning är det nu hög tid för att verka för en så låg skatt som möjligt, utan att göra avkall på kvalitet i välfärden. Skattekronor är resultatet av andras arbete och uppoffringar och vi vill att de som jobbar ska få behålla mer pengar i plånboken. Moderaterna tycker att du har rätt att få behålla mer av din lön. Vi vill ge stenungsundsborna ökad frihet att själva få bestämma vad de vill använda sina pengar till.

 

Det har visat sig vara svårt för externa aktörer att komma in på den kommunala arenan och trots att stort intresse verkar finnas, når inte de alternativ som kanske kan vara intressanta fram till politiken. Enligt lagen får all verksamhet i kommunen utmanas med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunens egna medarbetare. Moderaterna vill få till stånd en långsiktig förändring och vill att Stenungsunds kommun inför utmaningsrätt. Syftet med utmaningsrätten är att pröva om verksamheter som bedrivs av kommunen drivs på bästa sätt, både gällande kvalitet och kostnad. Målet är ökad mångfald, kvalitet och effektivitet.

 

För att kunna fatta välinformerade beslut i frågor gällande vår välfärd och skatternas storlek, behöver alla människor ha en klar och tydlig bild av skatternas omfattning. Först då kan varje människa väga nyttan av ersättningar, subventioner och förmåner mot vad det kostar den enskilde och samhället i stort. Moderaterna vill inte att arbetsgivaravgifterna ska vara en dold skatt i Stenungsund utan öppet redovisas för alla anställda och arvoderade.

 

Våra förslag

98. Sänk skatten till minst GR-genomsnittet vilket motsvarar 40 öre.

99. Överskottsmål på minst 2% för en långsiktig ekonomiskt hållbar utveckling.

 

100. Öka kunskapen hos kommunens anställda genom att redovisa arbetsgivaravgiften på lönespecifikationen.

bottom of page