top of page

2. Trygghet, lag och ordning

Du ska kunna känna dig trygg i Stenungsund. I hemmet, på jobbet, i skolan och ute på gator och torg. Hederliga människor ska inte behöva utsättas för misshandel, inbrott, rån eller andra allvarliga brott.

 

”Ett område som är välskött, vackert och välstädat visar att det är omhändertaget och bidrar till att människor känner sig trygga där. Det ökar tilliten och förtroendet för offentliga verksamheter men också för samhällets rättssäkerhet. Stenungsund ska vara trivsamt och snyggt".

Moderaterna är garanten för att Stenungsund fortsätter vara en trygg kommun. Vi kommer aldrig väja eller blunda när utvecklingen går åt fel håll. Från och med 2023 kommer kommunerna ha ett lagligt ansvar för att samordna det brottsförebyggande arbetet. Moderaterna vill att arbetet med att kartlägga brottsligheten startar direkt, samtidigt som man utgör en kontaktyta mot externa aktörer.

Statens främsta uppgift är att värna medborgarnas trygghet. De senaste årens utveckling i Sverige måste vändas. Gängkriminaliteten utgör just nu det största hotet mot tryggheten i samhället. Den slukar polisens resurser så att andra brott inte utreds, skrämmer människor, drabbar oskyldiga och undergräver tilliten till rättsväsendet. Därför måste gängkriminaliteten bekämpas med full kraft. Samtidigt måste vardagsbrottsligheten prioriteras högt. Moderaterna har många konkreta lagförslag för att få fler kriminella dömda, stärka brottsofferperspektivet och förhindra nyrekrytering.

Kommunens arbete med krisberedskap i samarbete med MSB och Länsstyrelsens behöver fortsätta utvecklas och förstärkas. Du ska vara trygg med att kommunen har den beredskap och robusthet som krävs om vårt samhälle drabbas av en extraordinär händelse som innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

Föräldraansvaret behöver stärkas, fler vuxna behöver ta sitt ansvar i att vägleda yngre i vad som är rätt och fel. Det ska vara låga trösklar till hjälp och stöd för de som vårdnadshavare som behöver få hjälp att klara det uppdraget.

 

Våra förslag

14. Tydligare och tidigare insatser för barn som riskerar att hamna i kriminalitet. Tex uppsökande verksamhet  från kommunen för elever som inte kommer till skolan.​

15. Kameraövervakning på utsatta och otrygga platser i kommunen för att förebygga kriminalitet och skadegörelse. Även kommunala fastigheter och egendom ska skyddas med kameraövervakning.

 

16. Inrätta ett kommunalt trygghetsråd. Det lokala trygghetsarbetet behöver säkerställas för god service och fler jobb och ske i nära samarbete med det lokala näringslivet och civilsamhället.

17. Kommunala ordningsvakter. Vill vi anställa trygghetsväktare som patrullerar och stöttar polisens arbete för att göra Stenungsund till en ännu tryggare kommun.

 

18. Skolan ska vara drogfri. Myndiga elever och omyndiga elevers vårdnadshavare ska erbjudas avtal om frivilliga drogtester.

19. Införa lokalt tiggeriförbud i väntan på nationellt tiggeriförbud.

 

20. Kriminalvården ska ta över ansvaret för unga kriminella. Den kommunala socialtjänsten har en avgörande roll i vårt välfärdssamhälle, men har inte den kompetens som krävs för att arbeta med grovt kriminella ungdomar.

21. Nolltolerans mot klotter. Sanering ska utföras inom 24 timmar.

 

22. En tillgänglig socialtjänst som anpassar verksamhet och öppettider efter verklighetens behov. Kontorstid räcker inte när livet pågår.

bottom of page