top of page

Kommunen som arbetsgivare

Medarbetarna är vår viktigaste resurs och deras sätt att möta varje människa är avgörande för hur vi som kommun kommer lyckas.

"För att vara en attraktiv arbetsgivare som lockar och behåller kompetent och engagerad personal ska vi erbjuda konkurrenskraftiga löner, gott ledarskap och främja en kultur som uppmuntrar initiativ och innovation från medarbetarna, motverkar rädsla för att göra fel och som skapar utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare."

Moderaterna vill också att Stenungsund ska bli ännu bättre på att ta tillvara erfaren personal. Vi vill utveckla koncept som tex 80/90/100, som innebär att man kan arbeta 80 %, med 90 % av heltidslönen och 100% tjänstepension för ett hållbart arbetsliv för äldre. Det är bra för både stenungsunds verksamheter och för personalen. På sikt vill vi även att medarbetare ska ha möjlighet att arbeta kvar till 70 års ålder, under förutsättning att både arbetsgivare och arbetstagare är överens.

 

Genom att utveckla kompletterande tjänster inom de verksamheter där det idag råder kompetensbrist kan kommunen öka kvaliteten för medborgarna, erbjuda arbetstillfällen för människor som vill omskola sig och avlasta personalen.

 

Moderaterna vill utveckla arbetet med friskvård och förebyggande hälsoarbete och undersöka möjligheten och intresset för träning på arbetstid för vård- och omsorgsyrken.

 

Att alla anställda, och förtroendevalda, ansvarar för både det egna arbetet och helheten ska vara en självklarhet och vi vill öka kunskapen om och stoltheten över kommunens olika verksamheter genom aktiviteter där politiker, chefer och anställda möts.

Våra förslag

69. Stenungsunds kommun ska ha konkurrenskraftiga löner.

 

70. Uppmuntrar innovation och initiativ från medarbetare.

 

71. Att medarbetare i Stenungsund ska ha möjlighet att arbeta kvar till 70 års ålder om båda parter är överens.

 

72. Kompetensbristen är en av välfärdssamhällets största utmaningar. Vi vill utveckla arbetet med avlastning genom kompletterande tjänster.

 

73. Stärkt arbetslinje där kommunen också tar ansvar för att tillhandahålla traineetjänster och praktikplatser för de som står långt från arbetsmarknaden eller behöver en första rad på sitt CV.

 

74.Utveckla och utöka arbetet med friskvård och träning på arbetstid.

bottom of page