top of page

Integration

Bakom varje siffra i statistiken om integration och utanförskap finns en människa med förmågor och drömmar. Vi måste bli bättre på att ta tillvara potentialen hos varje stenungsundare. Politikens uppgift är att möjliggöra för alla som bor i Stenungsund att förverkliga sina drömmar och vara med att bidra utifrån sina förutsättningar. Oavsett om du har bott här hela ditt liv eller flyttade hit nyss.

"Att arbeta med höga förväntningar och tydliga krav är en viktig utgångspunkt i vår politik. Det ger goda förutsättningar för alla att på allvar bli en del av samhällsgemenskapen, kunna få sitt första jobb eller komma i utbildning, bli självförsörjande och oberoende."

Integration.png

För Moderaterna är det viktigt att alla får förutsättningar och kunskap att så långt som möjligt klara sig på egen hand och bidra till vårt gemensamma samhälle. Staten betalar ut etableringsersättning under två år och det är också under den tiden kommunerna ofta tar ansvar för nyanländas boende, men målet måste vara att så småningom hitta ett boende på egen hand. Att få lära sig om bostadsmarknaden, själv vara aktiv i sitt sökande och ta ansvar för att kunna få hyra eller kunna köpa en bostad är en stor och viktig del i integrationsprocessen.

Vi vill att alla barn ska få möjlighet att lyckas i skolan och forma sin framtid, och att alla i Sverige ska ha kunskaper i svenska språket, värderingar och levnadssätt. Är man född i Sverige ska man inte behöva läsa svenska som andraspråk, det borde vara självklart men är tyvärr inte det.

 

Alla som bor i Stenungsund ska kunna leva i den frihet de har laglig rätt till. Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Värderingen att varje människa ska ha frihet att råda över sitt eget liv och forma sin framtid har varit viktig i den jämställdhetskamp som förts här i decennier. Det är allvarligt när jämställdheten och friheten hotas av fundamentalistiska och traditionalistiska krafter. Kunskap om och aktivt arbete för att motverka hederskulturens förtryckande uttryck behövs för att förändra och förbättra för de som idag lever under dessa villkor. 

 

Civilsamhället har en viktig roll och mer behöver göras för att aktivt öka möjligheterna för att människor med olika språk, kulturer och bakgrunder att lära känna varandra.

Våra förslag

56. Vi tror att den första tiden i Sverige och Stenungsund är avgörande och vill se ett aktivare arbete med människor under etableringstiden och en Stenungsunds-anpassad obligatorisk samhällsutbildning.

57. Arbeta förebyggande och aktivt mot alla former av hedersförtryck.

 

58. Extra svenskundervisning för elever som behöver det för att de inte har svenska som modersmål.

 

59. Inför tillfälliga etableringsboendekontrakt som inte automatiskt övergår till förstahandskontrakt.

 

60. Informera om det fria skolvalet på fler språk.

 

61. Försök med värdfamiljer som kan fungera som lots in i de svenska levnadssätten och tex ”Låna en språkvän” på biblioteket ska genomföras

 

62. Tydliga krav på både närvaro och progression för alla som deltar i SFI-undervisning.

bottom of page