top of page

Vision


Vår vision för framtidens Stenungsund:

Stenungsund är Bohusläns expansiva nav med framtidstro och livsglädje.

 

Stenungsund har unika möjligheter med havet, naturen och det geografiska läget och vår vision om att vara Bohusläns expansiva nav skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen. Vi vill i alla led verka för en hållbar omställning.

Moderaterna tar ansvar för hela samhället. Utbildning, infrastruktur, omsorg, bostadsutveckling, trygghet och energiförsörjning är de områden vi prioriterar i vårt arbete framåt.

 

För att lyckas krävs nytänkande, kunskap, mod och en politik som tror på människors förmåga. Det behövs ett tydligt politiskt ledarskap som uppmuntrar, förebygger och stöttar, men även välkomnar ett större ansvarstagande från företag och individer och värdesätter arbetsglädje och ansträngning.

 

Vår vision är grunden till våra förslag som du ka läsa mer om i den här handlingsplanen. Den hjälper oss att nå våra gemensamma mål och den ska vara styrande för hur vi tycker Stenungsund ska utvecklas som helhet. Den leder oss i allt från målformuleringar till handlingsplaner.

Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé är att vi vill förenkla människors vardag och inspirera alla till att arbeta för att förverkliga sina drömmar och idéer. Vi ska aktivt minska byråkratin och hushålla med våra gemensamma skattemedel på ett optimalt sätt. Det ska vara lätt att leva i Stenungsund.

Förhållningssätt

Vårt förhållningssätt är att alla stenungsundare får den service de behöver socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke.

Tänk själv, tyck till, fråga och agera! Delaktighet är en av vår visions viktigaste beståndsdelar.

bottom of page