top of page

Förskola och barnomsorg

För barnen ska förskolan vara lustfylld och stimulerande. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och att lärande bildar en helhet. Det är en viktig tid i barnens utveckling och förbereder inför grundskolan, samtidigt som den stödjer vårdnadshavarnas möjlighet att arbeta och försörja sin familj.

"Det är under de första åren som grunden för språket läggs. Det är avgörande för hur man klarar resten av skolan och på sikt arbetslivet. Alla barn i Stenungsund ska erbjudas goda möjligheter att lära sig prata svenska, oavsett om det är modersmål eller inte."

Förskola.png

Eftersom alla barn utvecklas olika och har olika förutsättningar, måste vi se flexibelt på bemanningsfrågor och gruppstorlekar. Vårt mål är att 100 % av barnen ska vistas i en trygg, utvecklande och säker pedagogisk miljö. Det innebär att vi kan ha en lite större eller mindre gruppstorlek ibland.

 

Strategin som innebär att kommunens förskolor är organiserade i större enheter ger goda förutsättningar för en bra verksamhet och god ekonomi. Vi ser gärna att mindre förskolor ombildas till fristående förskolor. Det har varit positivt för både barn, vårdnadshavare och kommun att vi i Stenungsund har en stor valfrihet här.

Våra förslag

75. Målet med förskolan är att alla barn efter avslutad förskola ska vara väl förberedda och redo att börja i en förskoleklass. Därför vill vi att förskolan ska omfattas av mätbara kunskapsmål.

76. Vi vill att vårdnadshav som är arbetslösa eller får försörjningsstöd har utökad rätt till förskola så att de kan delta i aktiviteter motsvarande heltid.

77. Språket är nyckeln och vi vill att alla barn i Stenungsund får möjligheten att lära sig bra svenska innan de börjar grundskolan. Obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända kan vara ett sätt.

bottom of page