top of page

Digitalisering

Nu börjar både AI och 5G bli tillgängligt, användarvänligt, rimligt i prisnivå och möjligheterna är enorma. Vi vill att kommunen vidareutvecklar digitaliseringsarbetet och presenterar förslag på vägar framåt för att ta tillvara möjligheten att knyta ihop kommunens invånare, företag, fastighetsägare och investerare. Målet är att kommunen kan fortsätta sin digitaliseringsresa med ny välfärdsteknologi, automatisering och digital transformation.

 

"Det ska vara möjligt för så många som möjligt i Stenungsunds kommun att använda digitala lösningar."

Digitalisering.png

Stenungsund ska vara en föregångskommun när det gäller att arbeta med säkra, effektiva och moderna IT-lösningar

Vi kan inte lösa framtidens utmaningar med dagens sätt att arbeta. Kommuner och regioner var redan innan pandemin i början av en period med stora krav på omställning. Utmaningen är välkänd; Det ökade trycket från demografin innebär att vi blir fler äldre och fler yngre men andelen arbetande ökar inte lika mycket. Det handlar om att hitta nya lösningar och utnyttja potentialen och stödet i ny teknik, exempelvis genom digitalisering. Det kan ge nya metoder och verktyg i våra medarbetares ofta utmanande vardag, där deras arbete är avgörande för vår kommun.

 

Våra förslag

 

96. Digitala hjälpmedel som underlättar arbetet och höjer kvaliteten i verksamheterna ska prioriteras i budget.

 

97. Det ska vara lätt att få tillgång till wifi på kommunens boenden för både boende och deras gäster.​​

bottom of page