top of page

Vi tar ansvar!

Som förtroendevalda politiker är det vår skyldighet att sätta sig in i svåra och komplexa frågor. Det gör vi.
Comments


bottom of page