top of page

Turism och besöksnäring

Stenungsund har ett bra läge i Bohuslän. Det märks på många sätt men kanske särskilt ur ett båtlivsperspektiv. Moderaterna vill utveckla Stenungsund centrums outnyttjad potential för sjöturism och som gästhamn. Genom att kontraktera hamnen till en privat aktör med ett tydligt utvecklingsavtal ser vi att centrum och hamnen skulle kunna vara en levande del av Stenungsund året runt. Vi vill välkomna och underlätta för privata initiativ som stärker Stenungsund som turistmål.

Det finns mycket att upptäcka och göra i Stenungsunds kommun och vi vill att fler hittar hit och stannar hos oss längre. Kommunen har ingen egen turistorganisation utan är delägare i det lokala bolaget Södra Bohuslän Turism. Moderaterna vill att Stenungsund utvecklar det arbetet och höjer den egna ambitionsnivån. Det som är roligt och värdefullt för oss som bor här kan också vara det som uppskattas av de som besöker oss ibland, men då måste vi bli bättre på att marknadsföra det.

Turism.png

Utveckla sjöturism genom att göra både hamn och gästhamn mer attraktiva och mer tillgänglig. Vi ser gärna att en engagerad och kunnig extern aktör arrenderar och utvecklar den.

"Tillsammans med föreningar och markägare ska vi möjliggöra och utveckla leder i hela kommunen. För både vandring, cykling och ridning. Outdoor turismen växer och vi har alla förutsättningar att erbjuda både kommuninvånare och besökare upplevelser året om."

Det finns ett stort värde att privata aktörer och föreningar arrangerar ett pärlband av både stora och små evenemang året om. Konserter, sportevenemang, quiz och utställningar med mera är uppskattat av stenungsundsborna och lockar besökare till vår kommun. Moderaterna vill underlätta och uppmuntra flera initiativ genom att tex upplåta mark, anpassa de kommunala fastigheterna så att de går att hyra ut och

hjälpa till med tillståndsansökningar.

Det ska vara lätt att vara företagare och att utveckla sin verksamhet eller gård med affärsmöjligheter. Självklart ska det även vara tillåtet med gårdsförsäljning av produkter och även hantverksproducerade öl eller vin.

Våra förslag

78. Utveckla outdoorturismen mer fler leder för vandring, cykling och ridning.

79. Rusta upp och muddra hamnen och utveckla gästhamnen så att det blir attraktivt att besöka för både boende och gäster. Möjliggör för bättre service, caféer och restauranger.

80. Underlätta för de arrangörer som vill vara med och se till att det händer roliga och spännande events i kommunen.

81. Möjliggör fler lagliga och attraktiva ställplatser för husbilar i kommunen.

 

82. Jobba i nära samarbete med fastighetsägarna för en levande och blomstrande stadskärna i Stenungsunds centrum, för ett varierat utbud av service, upplevelser och aktiviteter även efter kontorstid.

83. Undersök möjligheten att anordna fler badplatser och iordningställ fler kommunala badplatser för vinterbad.

84. Iordningsställ grillplatser och utflyktsplatser för fler spontana möten mellan människor.

85. Tillåt gårdsförsäljning av alkohol.​

bottom of page