top of page

Ansvar för Stenungsund

Vi representerar två partier med olikheter, men också likheter. Det är utifrån våra likheter vi kommit överens om vilka förslag vi ska driva i vårt samarbete. Vi förenas i viljan att ta ansvar för helheten och vill se ett handlingskraftigt styre som kan genomföra strategiskt viktiga beslut, utveckla kommunen framåt och nå Stenungsunds vision 2035

Bakgrund

Stenungsund har haft en fantastisk utveckling under många år. Befolkningstillväxt, låg arbetslöshet och en stadigt förbättrad ekonomi. Idag är vi en välmående kommun med en soliditet stadigt över 20% som ger oss förutsättningar att fortsätta att utveckla kommunen mot Vision 2035, där vi siktar på att bli 35 000 invånare. Vår kommun har unika möjligheter med havet, naturen och det geografiska läget och med ett handlingskraftigt styre kan vi ta tillvara den potentialen ännu bättre.

Vision

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.

Förhållningssätt

Vi ska utgå från vad människor behöver för att trivas och må bra och säkerställa att de får den service de behöver på ett socialt, ekonomiskt och hållbart sätt, utan att äventyra kommande generationernas möjligheter att tillgodose sina behov.

Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, frihet, inflytande och omtanke.

Ladda ner hela vårt handlingsprogram:

100-dagarsprogram:

bottom of page