top of page

Karin Sylvan

15

57 år, Servicevägledare, Stenungsund

Karin Sylvan

"För att Stenungsund skall kunna fortsätta växa och vara en attraktiv kommun att både bo och arbeta i, måste vi underlätta bygglovsprocessen. Det ska vara enkelt för företag och privatpersoner att etablera sig här. Stenungsund måste arbeta för att bli mer tillgängligt för alla medborgare och att alla känner sig delaktiga och känner ansvar. Detta är viktigt för demokratin, men också för att Stenungsund skall fortsätta vara den kommun som vi alla vill leva i. Jag vill också fortsätta utveckla Stenungsund som turistmål!"
Kryssa #15 Karin Sylvan!

bottom of page