top of page
Ljusblå ton i ton logga.png

Kandidater val 2022

Maria Renfors är civilekonomen som engagerade sig politiskt för att hon ville vara med att ta ansvar och utveckla den kommun hon valt att bo, jobba och låta barnen växa upp i. Med starka frihetliga åsikter, tro på människan och mod att diskutera även de riktigt känsliga frågorna är Moderaterna ett självklart val. 
Hon har stor respekt för andras pengar och vill att du ska få behålla så mycket som möjligt av det du tjänar i plånboken. Trygghet, jämlikhet och miljöfrågor är hjärtefrågor och hon väljer reella förändringar på systemnivå före plakat- och symbolpolitik alla dagar i veckan. 
Under den gångna mandatperioden har hon varit oppositionen MLKD:s ledare och jobbar hårt för att Stenungsund ska få ett borgerligt styre efter valet i höst. 
Vilken fråga ser du som mest angelägen i för nästa mandatperiod?
”Att vi får ett nytt handlingskraftigt styre i Stenungsund! Vi vill ha fart i samhällsbyggnadsfrågorna, mindre byråkrati, mer trygghet, snabbare grön omställning och att fler klarar skolan och blir självförsörjande.”
Kryssa #1 Maria Renfors!

Maria Renfors

52 år, civilekonom, Centrum

Wiveca Anderssson

57 år, Enhetschef, Hasselbacken

Maggie Robertsson kallar sig själv för ”en ganska pigg pensionär” men vi som känner henne vet att hon har fler järn i elden än de flesta. 
Hennes stora intresse är totalförsvar. Hon har varit medlem i både Bilkåren och Hemvärnet och är nu ansvarig för FRG (frivilliga resursgruppen) Stenungsund. Dessutom är hon vigselförrättare.
Maggie brinner för trafikfrågor, vill skapa fler små bostadsområden runt om i vår vackra kommun och att miljötänkande ska genomsyra de kommunala besluten. 
Kryssa #7 Maggie Robertsson!

Maggie Robertsson

74 år, Pensionär, Hallerna

Ann har en lång erfarenhet i arbeten inom områdena funktionsvariation och samhällsbyggnad som både verksamhetschef och utvecklingsledare. 
Nu är hon en energisk pensionär som vill vara med att påverka och arbetar ansvarsfullt och målinriktat för ett maktskifte i valet. 
Ann kommer arbeta för trygghet i samhället, i närområdet och i det egna hemmet. Hon vill bryta utanförskap genom hållbar tillväxt och fler jobb. 
Hennes hjärta klappar extra hårt för att arbeta med de frågor som ger  människor med funktionsvariationer bättre möjligheter till ett gott och hållbart liv.
Kryssa #10 Ann Damberg Ström!

Ann Damberg-Ström

68 år, Pensionär, Högenorum

Eva Fredriksson har drivit åkeri i många år och hade ansvar för för ekonomi och personal. "Därför vill jag förbättra trafiksituationen och tryggheten för Stenungsund"
Kryssa #13 Eva Fredriksson!

Eva Fredriksson

76 år, Pensionär, Stenungsund

Christian Ottosson är en 42-årig tvåbarnsfar, med flera företag, många ideella engagemang och massor av driv och idéer. Han lyckas ändå alltid stå stadigt med fötterna på jorden, helst då i Ucklums mylla. 
Christians hjärta klappar hårt för levande landsbygd och företagande och han kommer jobba målmedvetet för att hela kommunen ska ha möjlighet att utvecklas.
Kryssa #16 Christian Ottosson!

Christian Ottosson

42 år, Företagare, Ucklum

Wouter Fortgens är ingenjör med 38 års bakgrund inom bilindustrin. Han besjälas av intresset för effektivitet och verkningsgrad, oavsett om det gäller tillståndsfråga för en uteservering, bygglov eller hemtjänsttilldelning. Han brinner för infrastruktur, regelverk och miljöfrågor. 
En drivande strateg med positiv envetenhet. Kämpar med att omvandla sin otålighet till konstruktiv politik framåt. Ambition för den kommande mandatperioden: ge Stenungsund den ledning kommunen förtjänar. 
Kryssa #2 Wouter Fortgens!

Wouter Fortgens

64 år, Rådgivare, Stenungsön

Lillemor Arvidsson har gedigen erfarenhet av både politik och skola. Hon är pensionerad rektor och brinner för att seniorer ska ha ett bra liv efter pensioneringen. ”Genom förebyggande hälsovård i form av social gemenskap, bra kost, motion och rörelse i trygga miljöer och valmöjligheter när det gäller boende blir livet gott att leva.”
Kryssa #5 Lillemor Arvidsson!

Lillemor Arvidsson

79 år, Pensionerad rektor, Kopper

Henrik är trebarnsfar som bor i Stora Höga, arbetar som ingenjör och systemutvecklare på Volvo Cars och valde att kliva ner från läktaren och in i politiken för att han verkligen vill vara med och göra skillnad. 
Henrik vill jobba för ett hållbart Stenungsund, är övertygad om att teknikutveckling och uppmuntran till nya affärsidéer är vägen framåt. Och att effektiv infrastruktur är grunden till ett framgångsrikt samhälle.  
Kryssa #8 Henrik Wenell!

Henrik Wenell

50 år, Ingenjör, Stora Höga

Daniel Söderström

47 år, IT-försäljning, Strandnorum

Med erfarenheten som polis vet Kent att människors, företags och verksamheters friheter är beroende av att tilliten mellan alla parter är stark. 
"För att ett samhälle skall fungera måste det finnas trygghet! Jobb, skola och omsorg som fungerar! Givetvis måste du också känna dig trygg i ditt eget hem, och kunna röra dig fritt utomhus dygnets alla timmar. Jag kommer att fortsätta jobba för detta!"
Kryssa #14 Kent Sylvan!

Kent Sylvan

62 år, Polis, Stenungsön

En 4-barnsfar som bor i Stenungsund sedan 12 år tillbaka och har haft hästgård här. Numera bor han med den yngsta, en 18-åring i centrala orten.
Yrkesmässigt är han civilekonom med en bakgrund inom logistik, och IT samt de senaste 20 åren som chef inom offentlig förvaltning. Hans största intresse inom politiken är främst infrastruktur och landsbygdsutveckling.
Kryssa #3 Michael Ernfors!

Michael Ernfors

64 år, Teknisk chef, Stenungsund

Alexandra Ward Slotte är till vardags digitaliseringsrådgivare med fokus på att hjälpa seniorer att hänga med i den digitala utvecklingen. Hon gillar att träna hårt så att hon orkar köra ultramarathon, spela rugby i Allsvenskan och hålla sig alert på alla långa möten.
På fritiden är hon engagerad i både politiken och intresseorganisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, jämställdhet och HBTQ-rättigheter. 
Ett bättre samhälle för alla är målet, genom att alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. 
Kryssa # 6 Alexandra Ward Slotte!

Alexandra Ward-Slotte

27 år, IT-tekniker, Spekeröd

Mats är en pensionerad projektledare från Volvo Cars  som bor med fru och fyra hundar på Stenungsön. Möjligheten att komma ut på havet och närheten till storstaden var det som avgjorde när flyttlasset gick från Göteborg för 31 år sedan. 
Han vurmar för kust och kustliv och jobbar för att medborgare i Stenungsundskommun  ska få ta del av det unika som kustlivet kan erbjuda, men också ge möjlighet för fler människor att bo nära vatten. 
Mats vill också utveckla turismen. Här finns mer att göra: "Stenungsund erbjuder många fritidsaktiviteter kopplat till hav och bad inte minst segelskolor, segeltävlingar som Stenungssunds segelklubb anordnar, men också bad på Hawaii och Nösnäs. Utveckling av turismen är  ett viktigt område, inte minst att kunna erbjuda bra och konkurrenskraftiga gästhamnar och utbyggnad av båtplatser."
Kryssa #9 Mats Gjertz

Mats Gjertz

68 år, Projektledare, Stenungsön

Vem är du?
"Jag kommer från Sokndal. Ett gruvsamhälle med 3300 invånare. Jag bor med min familj i Sverige sedan 1999, och arbetar idag som präst. Jag är social och tycker om att prata med människor. Jag tror på det goda samtal och ser fram emot att vara med och utveckla Stenungsund."  
Varför har du engagerat dig politiskt?
"När jag skrev min roman ”Tausheten i Sokndal” blev jag klar över min bakgrund, och hur viktigt det är att jag är med och ger något till det samhälle jag är en del av. 
Vad vill du bidra med?
"Jag tror jag kan göra något gott för alla som bor i Stenungsund. Bättre skola och bra  infrastruktur är några frågor jag brinner för. Jag vill i nästa mandat period speciellt arbeta för:
Att det byggs en ny väg från  det nybyggda området i Strandnorum med utfart till Hallerna. 
Att det lokalbefolkningen kallar ”Karl den 12 väg” blir en gång och cykelväg."
Kryssa #12 Egil Midtbø!

Egil Midtbö

59 år, Präst, författare, Strandnorum

"För att Stenungsund skall kunna fortsätta växa och vara en attraktiv kommun att både bo och arbeta i, måste vi underlätta bygglovsprocessen. Det ska vara enkelt för företag och privatpersoner att etablera sig här. Stenungsund måste arbeta för att bli mer tillgängligt för alla medborgare och att alla känner sig delaktiga och känner ansvar. Detta är viktigt för demokratin, men också för att Stenungsund skall fortsätta vara den kommun som vi alla vill leva i. Jag vill också fortsätta utveckla Stenungsund som turistmål!" 
Kryssa #15 Karin Sylvan!

Karin Sylvan

57 år, Servicevägledare, Stenungsund

DSC08408.jpg
bottom of page