top of page

Lillemor Arvidsson

5

79 år, Pensionerad rektor, Kopper

Lillemor Arvidsson

Lillemor Arvidsson har gedigen erfarenhet av både politik och skola. Hon är pensionerad rektor och brinner för att seniorer ska ha ett bra liv efter pensioneringen. ”Genom förebyggande hälsovård i form av social gemenskap, bra kost, motion och rörelse i trygga miljöer och valmöjligheter när det gäller boende blir livet gott att leva.”
Kryssa #5 Lillemor Arvidsson!

bottom of page