top of page

Maria Renfors

1

52 år, civilekonom, Centrum

Maria Renfors

Maria Renfors är civilekonomen som engagerade sig politiskt för att hon ville vara med att ta ansvar och utveckla den kommun hon valt att bo, jobba och låta barnen växa upp i. Med starka frihetliga åsikter, tro på människan och mod att diskutera även de riktigt känsliga frågorna är Moderaterna ett självklart val.
Hon har stor respekt för andras pengar och vill att du ska få behålla så mycket som möjligt av det du tjänar i plånboken. Trygghet, jämlikhet och miljöfrågor är hjärtefrågor och hon väljer reella förändringar på systemnivå före plakat- och symbolpolitik alla dagar i veckan.
Under den gångna mandatperioden har hon varit oppositionen MLKD:s ledare och jobbar hårt för att Stenungsund ska få ett borgerligt styre efter valet i höst.
Vilken fråga ser du som mest angelägen i för nästa mandatperiod?
”Att vi får ett nytt handlingskraftigt styre i Stenungsund! Vi vill ha fart i samhällsbyggnadsfrågorna, mindre byråkrati, mer trygghet, snabbare grön omställning och att fler klarar skolan och blir självförsörjande.”
Kryssa #1 Maria Renfors!

bottom of page