top of page

Vår politik

Allt vi gör, gör vi för att vi tror på att människor vill vara fria och kan ta ansvar. Vi ser samhällsproblemen och har förslag för att komma till rätta med dom. Vi ser möjligheterna och vill utveckla Stenungsund till en ännu bättre kommun.

Stenungsund har unika möjligheter med havet, naturen och det geografiska läget och vår vision om att vara Bohusläns expansiva nav skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen. Vi vill i alla led verka för en hållbar omställning.

Moderaterna tar ansvar för hela samhället. Utbildning, infrastruktur, omsorg, bostadsutveckling, trygghet och energiförsörjning är de områden vi prioriterar i vårt arbete framåt.

För att lyckas krävs nytänkande, kunskap, mod och en politik som tror på människors förmåga. Det behövs ett tydligt politiskt ledarskap som uppmuntrar, förebygger och stöttar, men även välkomnar ett större ansvarstagande från företag och individer och värdesätter arbetsglädje och ansträngning.
 

Vi utgår från kommunens möjligheter, förmågor och utvecklingsområden för att beskriva hur vi vill att Stenungsund ska utvecklas utifrån helhet, funktion och hållbarhet, för det vi uppfattar som medborgarnas och samhällets bästa.

  • Vi vill förenkla människors vardag och inspirera alla till att arbeta för att förverkliga sina drömmar och idéer.

  • Vi ska aktivt minska byråkratin och hushålla med våra gemensamma skattemedel på ett
    optimalt sätt.

  • Vi vill att den kommunala verksamheten ska präglas av valfrihet, kvalitet och ett gott bemötande.

  • Vi tror att människor vill bestämma själva och fatta egna beslut när det gäller val av
    skola, vård och omsorg.

Alla våra förslag kan du läsa om här på hemsidan. Du kan också ladda ner vårt handlingsprogram som pdf.

bottom of page